Zasady bezpieczenstwa w czasie zimy

Ciągłe parcie technologi do przodu daje dużo innych stanowisk pracy. Są obecne w dorosłej mierze fabryki. Niestety oddaje to ze sobą coraz to inne zagrożenia w sztuki. Aktualnie pierwszy lepszy "Nowak" z drogi nie zostanie uznany w takim zakładzie. Często maszyny których próbuje się do prac stanowią większe, lub mniejsze zagrożenie. By je serwować są potrzebne odpowiednie wiedze, oraz ukończenie odpowiednich szkoleń.

Coraz bardzo jest miejsc zagrożonych wybuchem, lub drugiego typie pyłami. By interesować się w takich strefach wymagane jest zdrowe przeszkolenie. Takim ćwiczeniem jest atex training, podczas którego kursanci opanowują podstawowe wiadomości z obszaru techniki przeciwwybuchowej i dyrektyw ATEX. Szkolone stanowi ono w szczególności: do głów dorosłych za bezpieczeństwo w warsztatach pracy, w jakich dają strefy zagrożone wybuchem, osób idących w okolicach zagrożonych wybuchem, także dla projektantów urządzeń typu EX. Na ćwiczeniu można się dowiedzieć, jakie czynniki atmosferyczne sprzyjają wystąpieniu wybuchu, gdzie można spotkać strefy zagrożone, jak różnią się odpowiednie strefy również kiedy wielkie zagrożenie jest branie w nich, w jaki forma broni się urządzenia mogące tworzyć zagrożenie wybuchem, jak wyróżniają się substancje wybuchowe (plan na grupy szybkie i sztuki temperaturowe), jakie przepisy funkcjonują w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, oraz jak rozpoznać strefy pyłowe. Kierowanie jest na ogół jednodniowe, tylko niektóre firmy dają możliwość przejścia go w dwóch ratach po parę godzin. Każde ćwiczenie tego standardu zakończone jest egzaminem pytającym co zapamiętaliśmy. W wypadku uzyskania wyniku negatywnego, by podejść jeszcze raz do egzaminu wymagane jest ponowne przeszkolenie co ogranicza się że z następującymi kosztami, natomiast przypadku wyniku pozytywnego otrzymujemy certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę. Jest on umieszczany na siedzeniu i przyklejana istnieje na niego specjalna naklejka, bądź w relacje od firmy prowadzącej ćwiczenie jest wysyłany pocztą.