Zaburzenia psychiczne ludzi starszych

Cyklotymia jest prezentowana, jako małe zaburzenie psychiczne, określane także jako stan depresyjny, który jednak zazwyczaj nie wymaga leczenie farmakologicznego. Cyklotymia często porównywalna jest do dystymii, jednak oba schorzenia psychicznie dość znacznie się z siebie różnią.

Multilan ActiveZobacz naszą stronę www

Zaburzenie psychiczne W poniższym artykule skoncentrujemy się na głębokim zaprezentowaniu, czym jest przedstawiona anomalia psychiczna. Zaczynając zatem z początku, cyklotymia jest zaburzeniem psychicznym. Że żyć czynnikiem jadącym do stworzenia choroby afektywnej dwubiegunowej. Jej rozpoznanie jest możliwe zwykle w głównej i trzeciej fazie bycia człowieka, zobowiązuje się zazwyczaj z nadużywaniem alkoholu oraz mówi do konkretnej destabilizacji w życiu społecznym.

Leczenie Oczywiście, wykryta cyklotymia powinna stać już poddania leczeniu. Jednak, jak wspomniano wcześniej, nie będzie toż stricte leczenie farmakologiczne, zbliżone do systemu leczenia depresji, bowiem podawane leki będą uznawały głównie zadanie stabilizujące nastrój, a dopełnieniem leczenia będzie psychoterapia.

Fazy Zachorowanie na cyklotymię określa się uciążliwymi zmianami nastroju. Ważna ją rozbić na dwie fazy:

Faza subdepresji, na jaką komponują się: abulia, czyli kłopot z podejmowaniem decyzji, apatia, spadek libido oraz permanentne zmęczenie i punkty z uwagą, zaburzenia łaknienia, bezsenność, ciągłe poczucie pustki, smutku oraz braku wsparcia, nieumiejętność odczuwania przyjemności, zaniedbywanie się, brak energii, pesymistyczne zasadzie i wycofanie społeczne. Faza hipomanii, czyli dobry humor, wesołość, euforia, wysoka samoocena i pewność siebie, wzmożony popęd seksualny, pobudzenie psychoruchowe i zmniejszone zapotrzebowanie na odpoczynek, gonitwa myśli, słowotok, spadek zdolności logicznego myślenia, problemy z uwagą uwagi, siła i wrogość, poczucie mocy i entuzjazm, podejmowanie ryzykownych zachowań, urojenia.

Wada ta zwykle pojawia się u osób, które chorują na dwubiegunowość. Gra tym pomysł mają także takie elementy jak duży poziom kortyzolu, niski poziom serotoniny, jak również jednocześnie stresujące sytuacje. Też dużo duży wpływ są więcej wychowanie i miejsce, w której zajmują potencjalnie chorujące osoby.