Obowiazek kas fiskalnych od 1 marca 2015

Zarządzamy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy zachowaniu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą dać w walucie obcej, zawsze w euro. Czy ewidencja na kwocie finansowej w obcej walucie jest dodatkowa?

W układzie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do tworzenia wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z dowolnej sprzedaży, a i do zarządzania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, również gdy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który ma dane, jakie powinny dostawać się na rachunku fiskalnym, koniecznie musimy oznaczać walutę, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, jakie pragną robić kasy rejestrujące zapisane są chociaż w artykule 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak dlatego, w świadomość § 14 ust. 1 tego prawa program do sprzedaży w zakładzie powinien być m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, czy jej skrótu, a i zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwili i czasu zmiany; zapisania chwili a czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w drugiej walucie w myśli fiskalnej, a jeszcze przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na dalekie waluty, przy czym wynik przeliczenia wspólnie z daniem kursu i rozliczeniem zapłaty pragnie być zamknięty na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych walut; przeliczenie musi zostać wyprodukowane z dokładnością nie mniejszą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Dodatkowo do oznaczenia skrótu nazw walut obcych wykorzystuje się oznaczenia, które są wykorzystywane przez Swój Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma cel prowadzić sprzedaż artykułów na praca konsumentów, którzy uiszczają wartość w walutach obcych, to co do zasady, musi posiadać kasę fiskalną, zaopatrzoną w wartość, która pozwoli przeliczenie kursu walut.

Z formie, jaka została zaprezentowania w wydarzeniu można wywnioskować, iż stawka za zakupione produkty planuje żyć brana w euro, w porządku gdy wartość sprawie będzie wyrażona w złotówkach. Przepisy, które zajmują VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy dopuścić do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.