Folia statyczna 90 cm

Elektryczność statyczna stanowi wysoce niestabilna również w wartości wszechobecna. Jej wyładowania szczególnie w treści zagrożonej wybuchem wysyłają do stworzenia skry oraz w konsekwencji do eksplozji. Każdego roku w Europie powraca do 400 zdarzeń związanych z wyładowaniami energii elektrostatycznej, ale ważna im w popularny sposób zapobiegać stosując proste dania oraz metody, które są niezawodne i ogólnie dostępne.

Aby odprowadzić ładunki wytworzone i zebrane w toku przemysłowym, należy zbiornikom, pojemnikom, cysternom zapewnić electrostatic earthing, czyli uziemienie elektrostatyczne . Przylega do ostatniego obiektu posłużyć się mocnym zaciskiem lub nowym niezawodnym połączeniem ochranianego urządzenia z starannie dobranym kablem, dobrym do przewodzenia ładunku elektrycznego do odpowiedniego punktu uziemienia. Regułą jest dobre wymieszanie z uziemieniem, że w ciągach produkcyjnych takich tworów jak lakiery, żywice, farby, rozpuszczalniki czy produkty wybuchowe dochodzi często do sytuacji, w jakiej elementy przetwarzania, mieszania lub pojemniki na wymienione substancje, potrafią stanowić pokryte wieloma ich warstwami lub rdzą. W kontaktu z powyższym, osłabiają one działanie zacisków czy nowych form uziemiających wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa. Według dyrektyw ATEX zaciski uziemiające muszą spełniać szereg wymagań, aby potrafiły być przyjmowane w powierzchniach zagrożenie wybuchem. Nie umieją być pokryte materiałem sprzyjającym do powstania iskrzenia w podstawowych warunkach funkcji. W atmosferze niebezpiecznej, o wielkim zagrożeniu zapłonem i wybuchem niezbędne są regularne kontrole stanu narzędzi będących do uziemienia. W rezultacie eksploatacji, powstawania korozji oraz mechanicznych uszkodzeń, dochodzić że do wad i nieszczelności układów, w wynik czego przestaną one osiągać swą wartość. Istnieje obecne sprawa bezpośredniego zagrożenia dla personelu i całego domu. Dzięki postępowi technologii, można obecnie coraz częściej spotkać systemy uziemienia statycznego, które zawierają wbudowany system samokontroli. Wyposażone są we mierniki i blokady zapobiegające zapłonowi. Musimy zdawać sobie sprawę, że przy rozwoju techniki i sztuki, w dobie wpływu na wzrost sprzedaży oraz obrotu, cała technologia jest zbierana na coraz silniejszych i efektywniejszych metodach produkcji. Wzmożony ruch powoduje naturalny wzrost wartości powstających ładunków elektrostatycznych, czego zyskiem są późniejsze wyładowania. To chodzenie pracownika i presja na jak najlepszy rezultat zagraża bezpieczeństwu jego tegoż.